Tervapääsky

Apus apus

Tervapääsky - Tornseglare - Common swift
       Tervapääsky on taitava lentäjä. Kuva Christer Hangelin.

Yleistä. Nimestään huolimatta tervapääsky ei ole pääsky vaan lukeutuu lintujen lajistollisessa järjestelmässä kiitäjien heimoon. Nämä linnut ovat hyönteissyöjiä, ja ovat sopeutuneet hyvin viettämään suurimman osan elämästään ilmassa. Tervapääskyt ovat erinomaisia lentäjiä ja voivat saavuttaa jopa yli 100 km tuntinopeuden.

 • Pituus 18 cm
 • Pesii rakennuksen koloissa, tikankoloissa ja pöntöissä
 • Muuttolintu. Talvehtii Etelä-Afrikassa
 • Ravintona lentävät hyönteiset

 

Elinympäristö. Tervapääsky on pääosin kulttuurialueiden lintu. Se viihtyy kaupunkien keskustoissa, teollisuusalueilla ja satamissa. Myös maaseudulla tervapääsky pesii kottaraispöntöissä ja viljasiiloissa. Metsäseuduilla pesii pieni osa kannasta. Tällöin tervapääskyt pesivät vanhoissa tikankoloissa.

Esiintyminen Vaasassa. Tervapääskystä tehtiin pesintään viittaavia havaintoja noin 130 selvitysruudulta. Suurin osa havainnoista oli rakennetuilta alueilta. Saaristossa ja Söderfjärdenin pelloilla ei tervapääskyä tavata pesivänä.

 

Tervapääsky - pesintäindeksikartta

  Pesimisvarmuusindeksit 
  symboli_ind4Varma pesintä
  symboli_ind3Todennäköinen pesintä
  symboli_ind2Mahdollinen pesintä
  symboli_ind1Havaittu pesimäaikana, ei todennäköisesti pesi

 

Sidan på Svenska          Page in English